Проект 2017г. Инса Ойл – Белозем

Енерик ООД изгради 24 бр . измервателни системи с обемни разходомери по MID005  за търговско мерене в петролната база на ИНСА ОЙЛ ООД в гр. Белозем

Системите се състоят от контролер  Accuload III FMC Smith meter,  разходомер  Prime 4 FMC smith meter,  въздухоотделител FMC Smith E40D,  температурен датчик Zpa231 Nova Paka.
Измервателните системи се използват за мерене на горива дизел и бензин, смесване с биогорива, както и за мерене и смесване с добавки за по-добро гориво.
Към доставките спадат и специализиране пълначни шарнирни ръкави за долно пълнене на автоцистерни, както и такива за горно пълнене на Ж.П Цистерни с конуси.
Енерик ООД достави и специализиране филтри за отсяване на водни частици както и твърди частици от Джет А1 гориво. Към доставките имаше и 10бр. дихателни клапани за свръхналягане и вакуум отгоре на резервоарните тавани.

Enable Notifications OK No thanks