Дейности

" Енерик ООД изгражда, пуска в действие и сертифицира с посредничеството на Чешка Национална Метрология по MID005 module G, F измервателни системи за течности различни от вода. Освен това имаме специалисти които извършват връзката на търговската система с агенция митници посредством системата ИКУНК. Изграждаме и системи за автоматизирана отчетност по индивидуалните нужди на клиента пак с връзка към митници - АСО. Моля свържете се с нас за вашите конкретни проекти "

Основна дейност в сферата на инженеринговата част и автоматизацията на различни промишлени обекти от съответната индустрия, като особена част от дейността ѝ заема оборудването и автоматизацията на петролни бази в следните части:

§. ЗАВЪРШЕНА АВТОЕСТАКАДА ПОД КЛЮЧ (виж видео).

§. Доставка и монтаж на автоматизирана система за управление на автоестакада и нивомерна система на базата – ENRAF, The Netherlands.

§. Доставка и монтаж на измервателни системи за търговско мерене при експедиции на автоестакада – FMC technologies, Germany.

§. Доставка и монтаж на товарни рамена за горно и долно пълнене. Системи за сигурност при товарене на цистерни.

§. Доставка на резервоарно оборудване. Дихателни, предпазни клапани, огнепреградители и замерни люкове – Aval, England.

§. Доставка на системи за контрол и мониторинг на заземяването и преливането при пълненето на автоцистерни на наливната естакада в петролните бази – Scully systems USA.

§. Настройка и пуск в експлоатация.

§. Завършена автоестакада под ключ (видео).

§ Доставка и монтаж на алуминиеви плаващи покриви за закрити и открити резервоари. Официален представител сме на фирма CTS – Rotterdam, Netherlands за покривните системи. Монтажът на плаващ покрив по закон е задължителен/ или е алтернатива на монтаж на система за улавяне и втечняване на парите в резервоарите при съхранението на светли горива. Освен, че монтажът на плаващ покрив в резервоар е в съответствие с нормативната уредба отговаряща на Американския стандарт API 650 Appendix H, то той намалява загубите от изпарения на продукт с близо 95%, което го прави атрактивна инвестиция за всяка база за съхранение на горива.

§. Доставка, монтаж и поддръжка на система за улавяне и втечняване на изпаренията при пълнене на автоцистерни посредством ръкави за горно и долно пълнене (Vapour Recovery Unit – VRU) – Carbovac SRL, France.

§. Доставка на оборудване за автоцистерни – изключителен представител за фирмите FMC Sening F.A и Scully Systems B.V.

Enable Notifications OK No thanks