Индустриална автоматизация и инженеринг

Проект Слънчеви Лъчи, Провадия

Петролна база Слънчеви Лъчи, град Провадия

Рафинерия / депо за биодизел

Автоестакада за наливане на горива, горно и долно пълнене:
   • 3 измервателни системи за биодизел.
   • 4 инчови единтични системи с максимален дебит 2400 литра/минута.

Измервателен възел "FMC technologies" състоящ се от:
    • филтър / въздухоотделител
    • разходомер
    • цифров клапан
    • температурен датчик
    • контролер за управление
    • принтер
    • пуск/стоп аварийни бутони и взривозащитени кутии
    • кабелни скари, кабели
    • наладка и пуск на автоналивните системи
    • готови за пуск
    • Система за автоматизация Мeterwin 4.0 – софтуер за управление на наливните процеси и инвентарен контрол на наличните количества биодизел в резервоарите на базата на нивомерна система
    • Нивомерна система състояща се от:
    - радарен нивомер “ENRAF”971 с точност на мерене на нивото в резервоара +/- 1мм
    - VITO Combi probe – датчик за мерене наличие ниво на вода в резервоара
    - Vito Light – 9 броя температурни датчици разпределени по височината на резервора

avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia
avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia
avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia
avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia
avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia
avtomatizacia avtomatizacia avtomatizacia

върни се към проектите
» Норвежки фонд за развитие 2021