Медна Мина – Асарел Медет АД – Дизелово стопанство

Два броя измервателни системи с търговска точност 0.3% – MID0005 Module G
Масов Разходомер Endress Hauser
Microload.net управляващ контролер
ZPA 231 PT100 температурен датчик
HEFA Fn 501 филтър с възвухоотделител
Обемна помпа Silea
Сертификат по MID 0005 Module G за първоначална проверка от Чешка Национална Метрология

Enable Notifications OK No thanks