Захарни Заводи АД завод за производство на сладки изделия и спирт

Измервателни системи за приемане в склад и продажба при пълнене на автоцистерни на чист 99.99% спирт . Оборудване – масов разходомер Ендрес Хаузер, обемен разходомер  TCS,  контролер  Microload.net, филтър въздухоотделител HEFA FN501, температурен датчик Nova Paka Zpa231. Сертификация по MID005 Module G  от CMI Чешка национална метрология със съдействието и реализацията от Енерик ООД.

Enable Notifications OK No thanks