Верила АД завод за препарати

Измервателни системи за приемане на акцизни продукти, връзка с митница посредством ИКУНК система и автоматизирана система за отчетност АСО-Енерик. Оборудване – масов разходомер Ендрес Хаузер, контролер  Microload.net, филтър въздухоотделител HEFA FN501, температурен датчик Nova Paka Zpa231. Сертификация по MID005 Module G  от CMI Чешка национална метрология със съдействието и реализацията от Енерик ООД.

Enable Notifications OK No thanks