Сий Уайнс ООД завод за производство на ракия

Измервателни системи за приемане на акцизни продукти спирт,  и връзка с митница посредством ИКУНК система и автоматизирана система за отчетност АСО-Енерик.
Оборудване – обемен разходомер TCS, контролер  Microload.net, филтър въздухоотделител HEFA FN501, температурен датчик Nova Paka Zpa231. Сертификация по MID005 Module G  от CMI Чешка национална метрология със съдействието и реализацията от Енерик ООД

Enable Notifications OK No thanks