Олива АД завод за производство на олио от слънчоглед

Измервателни системи за приемане на акцизни продукти хексан, интегриране на везни и връзка с митница посредством ИКУНК система и автоматизирана система за отчетност АСО-Енерик. 
Оборудване – масов разходомер Ендрес Хаузер, контролер  Microload.net, филтър въздухоотделител HEFA FN501, температурен датчик Nova Paka Zpa231. Сертификация по MID005 Module G  от CMI Чешка национална метрология със съдействието и реализацията от Енерик ООД

Enable Notifications OK No thanks