Индустриална автоматизация и инженеринг

КАЛИБРИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНОСТИ РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА

   • ЕТАЛОНЕН ОБЕМЕН КАЛИБРИРАЩ РАЗХОДОМЕР СЕРТИФИЦИРАН ОТ БЪЛГАРСКА НОТИФИЦИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЗА ОБЕМИ ДО 1500 Л/МИН И ДО 2500 Л/МИН
   • Сертифицирана кана от 20л за калибриране на бензиноколонки за бензиностанция.
   • Калибриране и настройка на броячи и разходомери на петролни бази и автоцистерни - с еталонен прибор PD MASTER METER сертифициран за еталонни измервания» Норвежки фонд за развитие 2021