Индустриална автоматизация и инженеринг

Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма  Steffel  в областта на катодна защита на металите от корозия.

Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма Steffel в областта на катодна защита на металите от корозия.

10.02.2017


В момента се реализира мащабен проект по автоматизиране на катодни станции на тръбопровод за горива - Лукойл.

Информацията се взима от всяка катодна станция и се събира, обработва и анализира в сървър и от там се изкарват индивидуалните данни за състоянието на всяка станция с възможности за корекции, рапорти и анализи на обобщени данни.

Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма  Steffel  в областта на катодна защита на металите от корозия.
Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма  Steffel  в областта на катодна защита на металите от корозия.

» всички новини» Норвежки фонд за развитие 2021