Индустриална автоматизация и инженеринг

Продукти за петролни резервоари ENRAF

   • радарни нивомери 0.1мм до 3мм точност FlexLine /спецификация/
   • серво нивомери 0.5мм до 3мм точност ServoLine
   • датчици за мерене на средна температура в резервоара Combi Probe
   • датчик за сигнал за наличие на ниво на водата в петролен резервоар
   • контролер за управление на автоналивните процеси Contrec 1010 /спецификация/
   • софтуер за система за автоматизация на петролна база: MetwerWin 4.0 i Smart Load,Book,Scan /спецификация/
   • системи за смесване/блендинг на биогорива към основният измерван продукт на петролна автоестакада Microblender
   • инжекторна система Monoblock - Minipack горивни добавки в пертолните бази
   • Ново: Масов - Кориолисов Разходомер от одобрен тип от БИМ Versaflow Honeywell /спецификация/ и /ръкводство за употреба/

За повече информация натиснете тук.

разходомер нивомер автоматизация

върнете се обратно» Норвежки фонд за развитие 2021