Индустриална автоматизация и инженеринг

Продукти и системи на Scully за петролните бази

кабел

Кабел и куплунг за връзка между автоцистерната и контролера на автоналивния остров.

виж спецификация

контролер

Едноточков контролер против преливане /горно авто пълнене и ж.п налив/ с вградена функция за автоматична и постоянна самопроверка /30Нz/ сек/ на електрическата верига.

виж спецификация

основен контролер

Основен контролер монтиран на автоестакада в петролна база за следене и контрол на заземяването и преливането на автоцистерни с вградена функция за автоматична и постоянна самопроверка /30Нz/ сек/ на електрическата верига.

виж спецификация

заземяване

Устройство за следене правилното заземяване при горно пълнене на автоцистерни.

виж спецификация

многоточков контролер

Многоточков контролер против преливане/ горно авто пълнене и ж.п налив/ с вградена функция за автоматична и постоянна самопроверка /30Нz/ сек/ на електрическата верига.

виж спецификация

тестер

ТЕСТЕР за петролна база.

виж спецификация

многоточков контролер

Многоточков Контролер за управление на сигналите постъпващи от датчици против преливане монтирани на резервоари в петролна база.

виж спецификация

датчик

Датчик против преливане за резервоари в петролна база.

виж спецификация

едноточкова система

Едноточкова система за засичане наличие на преливане Model ST-15-LAB.

виж спецификация

върнете се обратно



» Норвежки фонд за развитие 2021